.:: بوته‌گداز ::. -» خمير الكترود «-

خمير الكترود:

از خمير الكترود سودربرگ به عنوان هادي جريان الكتريكي به داخل كوره‌هاي ذوب در صنايع توليد فروآلياژهايي نظير فروسيليسيم، فرومنگنز، فروكرم و نيز در صنايع توليد كلسيم‌كاربايد و صنايع ذوب مس استفاده مي‌شود. كيفيت مطلوب خمير الكترود نظير هدايت الكتريكي و استحكام مكانيكي بالا باعث افزايش راندمان كمي و كيفي در كوره‌هاي ذوب مي‌شود.

خمير الكترود بوته‌گداز در گريدهاي مختلف بسته به نوع مصرف به شكل سيلندر و يا براكت با ابعاد مورد نياز مشتريان توليد و عرضه مي‌گردد.

خمير الكترود استاندارد بوته‌گداز (مشخصات نمونه):

جدول 1: خمير خام.

مشخصه فني واحد مقدار نمونه
چگالي ظاهري kg/m3 1580
كربن ثابت % بيشتر از 81
مواد فرار % 12-15
خاكستر % كمتر از 6

جدول 2: خمير پخته شده در 1000 درجه سانتي‌گراد.

مشخصه فني واحد مقدار نمونه
چگالي ظاهري kg/m3 1380
مقاومت الكتريكي μ.Ω.m 80
استحكام فشاري kg/cm2 220
استحكام خمشي kg/cm2 35-51
خاكستر % كمتر از 6