.:: بوته‌گداز ::. -» ميكس (پاس) سرد «-

ميكس (پاس) سرد كوبيدني:

از پاس سرد كوبيدني كربني در صنايع توليد فلز آلومينيوم به عنوان پوشش محافظ كف و ديواره و شيارهاي مابين بلوك‌هاي كاتد استفاده مي‌شود. اين نوع خمير كربني جايگزين بسيار مناسبي براي انواع پاس گرم مي‌باشد، زيرا پاس گرم به هنگام مصرف علاوه بر داشتن دماي بالا بخارهاي زيان‌آوري توليد مي‌نمايد كه براي سلامتي انسان مضر مي‌باشد. به علاوه اگر در حين انجام كار دماي خمير از مقدار معيني كاهش يابد، نياز به گرم كردن مجدد بوده و بنابراين استفاده از آن به سختي انجام مي‌شود.

پاس سرد توليد بوته‌گداز در دماي محيط بدون نياز به گرم كردن و ايجاد آلودگي به راحتي قابل استفاده مي‌باشد و علاوه بر آن از استحكام مكانيكي بالاتر و طول عمر بيشتري برخوردار است.

پاس سرد كوبيدني استاندارد بوته‌گداز (مشخصات نمونه):

جدول 1: پاس سرد خام.

مشخصه فني واحد مقدار نمونه
چگالي ظاهري پس از كوبش g/cm3 1/65
ماكزيمم سايز دانه‌بندي mm 6
افت وزني در حين پخت % 6

جدول 2: پاس پخته شده در 1000 درجه سانتي‌گراد.

مشخصه فني واحد مقدار نمونه
چگالي ظاهري g/cm3 1/5
تخلخل % 19-21 
استحكام فشاري N/mm2 22
خاكستر % 5
كربن ثابت % 95
گوگرد % 0/6
سديم، كلسيم، پتاسيم، منگنز، منيزيم، تيتانيوم و... (مجموعاً) % 0/5

پيشنهاد مي‌شود كوبش در دماي 25 تا 40 درجه سانتي‌گراد انجام شود.