.:: بوته‌گداز ::. -» محصولات «-

محصولات:

خمير الكترود:

از خمير الكترود سودربرگ به عنوان هادي جريان الكتريكي به داخل كوره‌هاي ذوب در صنايع توليد فروآلياژهايي نظير فروسيليسيم، فرومنگنز، فروكرم و نيز در صنايع توليد كلسيم‌كاربايد و صنايع ذوب مس استفاده... (ادامه)

ميكس (پاس) سرد كوبيدني:

از پاس سرد كوبيدني كربني در صنايع توليد فلز آلومينيوم به عنوان پوشش محافظ كف و ديواره و شيارهاي مابين بلوك‌هاي كاتد استفاده مي‌شود. اين نوع خمير كربني جايگزين بسيار مناسبي براي انواع پاس گرم... (ادامه)

ميكس گرم

آنتراسيت كلسينه

آند

كاتد

خمير آب‌بندي