.:: بوته‌گداز ::. -» خانه «-

خانه:

شركت بوته‌گداز بزرگ‌ترين توليد كننده خمير الكترود سودربرگ و پاس سرد كوبيدني در كشور ايران مي‌باشد.

اين شركت با تكيه بر كيفيت محصولات توليدي خود كه ناشي از به كار گيري مواد اوليه مرغوب و كنترل‌هاي مداوم در حين توليد و نيز بهره‌گيري از متخصصين كار آزموده و روش‌هاي توليدي خاص مي‌باشد، ضمن تأمين نيازهاي داخلي آمادگي دارد محصولات خود را به ساير كشورها صادر نمايد.